KOSZYK     Pokaż    
Liczba produktów Produkty netto
0 0,00 zł
email:   Hasło:  Rejestracja Przypomnij hasło
Forgot password?
RODO

  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej jako „RODO” informujemy, iż:

 1. Administrem Państwa danych osobowych jest firma NotaPress Jacek Zupok, dane kontaktowe: 41-506 Chorzów, ul. Żelazna 20, tel.: +48601431055, dyrekcja@notapress.pl. 
          
 2. Podmiot, którego dane osobowe przechowujemy zwanym dalej Kontrahentem, to - zgodnie z naszym regulaminem wycen i zamówień - wyłącznie podmiot biznesowy wraz z osobą go reprezentującą zidentyfikowaną poprzez imię i nazwisko.
  NotaPress nie wprowadza danych osobowych osób lub podmiotów bez ich uprzedniej zgody i bez konieczności ich przetwarzania, a wprowadzane dane są rejestrowane na podstawie dobrowolnie wypełnionego przez Kontrahenta formularza lub na podstawie innych dokumentów przesłanych przez Kontrahenta i na jego życzenie celem realizacji umowy. 
    
 3. Podstawą i celem przetwarzania danych Kontrahenta jest niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy, którą w naszym przypadku stanowi regulamin wycen i zamówień: https://drukarnia.chorzow.pl/regulamin.htm. Oznacza to, że możemy przetwarzać dane osobowe Kontrahenta w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, w szczególności:
    
  • utrzymywania danych umożliwiających wykonywanie wycen, a więc dostęp do konta: login, hasło, technologia wykorzystująca cookies i umożliwiająca kontrolę sesji zalogowanego użytkownika, danych teleadresowych podmiotu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby reprezentującej podmiot; 

  • utrzymywania danych związanych z historią zamówień tj. danych teleadresowych zamawiającego, danych teleadresowych odbiorcy produktów, danych teleadresowych płatnika.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator może je udostępniać wyłącznie:
   
  • Kontrahentowi i osobom działającym w jego imieniu;

  • firmie prowadzącej księgowość dla NotaPress tj. Assets&Liabilities, ul.Paprotek 140a, 43-190 Mikołów, w zakresie obejmującym dokumenty księgowe tj. faktury oraz listy przewozowe i wyłącznie w celach prowadzenia ewidencji oraz sporządzania zeznań podatkowych;

  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Kontrahenta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez NotaPress przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3.
    
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez NotaPress Kontrahentowi przysługuje prawo:
   
  • dostępu do treści danych,

  • sprostowania danych,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • przenoszenia danych,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

  na podstawie odpowiednich przepisów (art. 15-21) Rozporządzenia RODO.
    
 7. Przetwarzanie danych Kontrahenta następuje w celu realizacji umowy z NotaPress, a podanie przez Kontrahenta danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczne z brakiem możliwości otrzymania rabatu agencyjnego (dla pośredników) jak i brakiem możliwości zawarcia transakcji tj. złożenia zamówienia i jego realizacji.
  Tym samym NotaPress umożliwia korzystanie z systemu udostępnionego pod adresem notapress.pl i drukarnia.chorzow.pl w zakresie wykonywania wycen, bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, jednak w takim przypadku w cenach nie będzie uwzględniany ww. rabat i nie będzie możliwości złożenia zamówienia.
    
Szukasz konkretnego kalendarza?
Kliknij na Wyszukiwanie zaawansowane i przeglądaj tematycznie wszystkie kalendarze