Ilość kompletów Cena
0 0,00 zł
Email: Hasło: Rejestracja Zapomniałeś hasła?
Dofinansowanie

RPO-NotaPress

 

Następujące produkty znajdujące się w naszej ofercie usług: 

są wykonywane dzięki realizacji projektu z udziałem dofinansowania  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”. Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Szukasz konkretnego kalendarza?
Kliknij na Wyszukiwanie zaawansowane i przeglądaj tematycznie wszystkie kalendarze